Spanje Liner maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Wij gebruiken analytische, functionele en marketing cookies en hiermee verzamelen we informatie over het gebruik van de website. Hierdoor kunnen we je een optimale gebruikerservaring bieden. Wil je meer weten over het cookiebeleid van Spanje Liner of het aanpassen van je cookie-instellingen klik dan hier. Door op “Ik ga akkoord” te drukken ga je akkoord met het cookiebeleid van Spanje Liner.
Ik ga akkoord | Ik ga niet akkoord

Privacy beleid

Privacyverklaring

Spanje Liner hecht veel waarde aan je vertrouwen in onze organisatie. Op deze pagina lees je de volgende zaken omtrent onze privacyverklaring; Welke type persoonsgegevens Spanje Liner precies verwerkt en waarom deze worden verwerkt. Op welke manier en wanneer Spanje Liner persoonsgegevens deelt met derden. Omdat Spanje Liner jouw privacy zeer belangrijk vindt, hopen we dat je de tijd neemt om deze verklaring zorgvuldig door te lezen. Zodat je weet wat er met je persoonlijke gegevens gebeurt.

Persoonsgegevens die Spanje Liner verzamelt

Als je een boeking maakt bij Spanje Liner, kunnen we de volgende gegevens verwerken;

 • Reizigersinformatie, thuisblijversnummer, paspoortgegevens en gegevens uit andere identiteitsdocumenten. Verzekeringsgegevens.
 • Relevante medische gegevens en eventuele speciale wensen. Denk hierbij aan dieet, religie of beperking.
 • Informatie over je inkopen. Wat, waar, wanneer en hoe je hebt gekocht en betaalinformatie.
 • Informatie over je surfgedrag op onze website.
 • Informatie over het moment waarop je op een van onze advertenties klikt. Ook wanneer deze op een website staat van een andere organisatie.
 • Informatie over de manier waarop je toegang krijgt tot de website van Spanje Liner, denk hierbij aan IP-adres, informatie van je browser en online identificatiemiddelen.
Als je de website van Spanje Liner bezoekt, kunnen we de volgende gegevens verwerken;
 • Je reisvoorkeuren.
 • Informatie over je surfgedrag op onze website.
 • Informatie over het moment waarop je op een van onze advertenties klikt. Ook wanneer deze op een website staat van een andere organisatie.
 • Informatie over de manier waarop je toegang krijgt tot de website van Spanje Liner, denk hierbij aan IP-adres, informatie van je browser en online identificatiemiddelen.
Enquêtes en vragenlijsten, als Spanje Liner contact met je opneemt óf als jij zelf contact opneemt met Spanje Liner, kunnen we de volgende gegevens verwerken;
 • Persoonsgegevens die je achterlaat als je Spanje Liner mailt, een brief stuurt, belt of als je via social media contact met ons opneemt. Denk hierbij aan naam, gebruikersnaam, telefoonnummer en (e-mail)adres.
 • Je feedback en deelname aan enquêtes/vragenlijsten.
Andere bronnen van persoonsgegevens, Spanje Liner kan ook persoonsgegevens uit andere bronnen gebruiken zoals;
 • Gespecialiseerde bedrijven die informatie leveren van onze partners of uit openbare registers.
 • Je verzekeringsmaatschappij, hun tussenpersoon en medisch personeel kunnen relevante persoonsgegevens en speciale categorieën van persoonsgegevens met ons uitwisselen als wij/zij namens jou moeten optreden. Denk hierbij in geval van nood of in het belang van andere klanten.
Persoonsgegevens van je reisgenoten;
 • Spanje Liner gebruikt persoonsgegevens van anderen die door jou zijn aangeleverd. Denk hierbij aan de mensen die op je boeking staan waar je samen mee op vakantie gaat.
 • Als je persoonsgegevens van je reisgenoten doorgeeft dien je er zeker van te zijn dat zij hiermee akkoord gaan en dat jij deze gegevens mag aanleveren.

Het gebruik van je persoonsgegevens;

Hieronder leggen we graag uit waarvoor Spanje Liner je persoonsgegevens gebruikt.

Om de producten en diensten te leveren waar je om hebt gevraagd; Spanje Liner heeft je persoonsgegevens nodig om een boeking te kunnen maken, om je te helpen en eventuele terugbetalingen te doen.

Om onze producten, diensten en bedrijfsvoering te verbeteren; Met de gegevens die je achterlaat kunnen we onze producten, diensten en bedrijfsvoering continu verbeteren.

Het delen van persoonsgegevens met leveranciers en partners;

Om de gevraagde producten en diensten te kunnen leveren, dienen we je persoonsgegevens te delen met onze leveranciers. Denk hierbij aan luchvaartmaatschappijen, vervoersbedrijven en accommodatieverschaffers. Spanje Liner deelt alleen informatie met partijen die een verwerkingsovereenkomst hebben getekend en zorgdragen dat jouw persoonsgegevens beschermd blijven. Uiteraard deelt Spanje Liner alleen de persoonsgegevens die relevant zijn voor de andere partij. Dat betekent dat zij alleen toegang krijgen tot de gegevens die nodig zijn om hun producten/diensten te kunnen leveren.

Het bewaren van de gegevens

Nu weet je wat er gebeurt met je persoonsgegevens, maar waar worden deze nou uiteindelijk bewaart? Spanje Liner bewaart de gegevens zo lang als dat nodig is om de producten/diensten te kunnen leveren én voor het naleven van wetten en regelgeving. Daarna wist Spanje Liner jouw persoonlijke gegevens.

Wettelijke grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

Spanje Liner verwerkt je persoonsgegevens alleen in de volgende situaties;
We hebben je toestemming voor;

 • Om de producten en diensten te leveren waar je om vraagt.
 • Je persoonsgegevens hebben we nodig om een boeking te kunnen doen of om je diensten/producten te kunnen leveren. Ook zijn je persoonsgegevens nodig om betalingen uit te kunnen voeren.
 • We moeten voldoen aan een wettelijke verplichting

Over cookies en soortgelijke technologieën

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die tijdens het online surfen worden opgeslagen. Wij gebruiken cookies om je te herkennen als je ons bezoekt. Meer lezen over cookies? Dat kan in onze aparte cookieverklaring.

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van jou ontvangen hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om jezelf te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jouw gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet aan uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Kom daarom regelmatig terug op deze pagina voor het actuele privacy beleid.
Laatste wijziging: 17-05-2018

Vragen

Als je naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op! Dit kan via info@spanjeliner.nl.